KURUMSAL

HAKKIMIZDA

 
Birleşik Metal | Kurumsal

Geçmişe de Geleceğe de Merhaba

Anadolu uygarlıkları metalurji ile hep iç içe olmuştur. Çağları dönüştüren bir birlikteliktir bu. Anadolu’nun güçlü uygarlıklarından Hititler, demiri herkesin kullanabileceği bir forma sokabilmişlerdir. Dövme demir M.Ö 2000’li yıllarda o kadar değerli bir metaldi ki; gümüşün sekiz katı gibi değerlere ulaşabilmişti. Bunun en büyük nedeni üretilebilmesinin çok zor olmasıydı. Bir başka nedeni de; bir şey delme kesme sıvama gibi bir üretim sağlayan ana metal olmasıydı.

Osmanlı da metalurji’nin dönüm noktası ise İstanbul’un fethinde kullanılan topların dökümüdür. Yine Tophane’de, dönemin Osmanlıya iltica etmiş yabancı ustaları ile birlikte ilk top döküm tesisi kurulmuştur. Bu tesis 1750’li yıllarda ıslah edilmiş ve 1773 yılında bugünkü İTÜ olan Mühendishane Beri Hümayun Topçu Okulu kurulmuştur. Cumhuriyet dönemin ilk yıllarında bu okulun mezunları cumhuriyetin büyümesinde gelişmesinde çok önemli hizmetler yapmıştır. Cumhuriyete dönemin ilk kadın mühendisleri bu okuldan mezun olmuştur.

İşte bu okuldan mezun olan bir mühendis olarak 2002 yılında, teknolojik performans çelikleri konusunda faaliyet göstermek amacıyla Birleşik Metal firmasını kurmuştum. Özellikle çalıştığımız alan, sanayileşmenin en önemli alanı olana takım ve özel çelikler konusudur. Gelişmiş ülkelerde üreticiler yüzlerce çelik içinden kendisine en uygun çeliği seçip üretimi optimum seviyede tutarken, ülkemizde sınırlı sayıda 15-20’yi geçmeyen bir çelik grubu içinde seçim yapılmaktaydı. Birleşik Metal’in son 10 yılda ülkemize kazandırdığı yeni çelik sayısı 100’ün üzerindedir. Bugün 5 lokasyonda 15 bin metrekareyi aşan üretim ve kesim sahasıyla, 25 kişilik mühendislik ekibiyle, son teknoloji üretim ekipmanlarıyla 24 saat hizmet veren, Çekya ve Türkiye’deki üretim tesisleri ile kendi tasarladığı özel çelikler üreten, 50 in üstünde ülkeye ihracat yapan, konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olmuştur. Özellikle havacılık, gemi ve uzay sanayisine yönelik yüksek performans çeliklerini, özel şaftlarını üreten bir firma olarak yapılamayanı yapan firma konumundadır. Avrupa da ve Türkiye de çok yakından takip edilen ciddi saygınlık kazanan bir firma olmamızın en büyük nedeni performans çelikleri konusuna olan bilimsel ve teknik çözüme yönelik yaklaşımız olmuştur.

Binlerce yıllık uygarlıklara beşik olan bir coğrafyada; madeni el emeğiyle bulup çıkaran ergiten metale dönüştüren döven şekil veren Anadolu’nun binlerce yıllık uygarlığına merhaba diyoruz. Aynı heyecanla önümüzdeki binlerce yılı yaratacak olan alın terine de merhaba diyoruz. Dün olduğu gibi yarında yeni şeyler söyleyen yeni şeyler üreten yaşasın alın teri diyecek olan daha doğmamış olan tüm çocuklarımıza merhaba diyoruz. 2002 yılında kuruluşumuzda İnsanlığın ortak mirası olan Mevlana’nın sözleriyle bulanmadan donmadan akabilmeyi amaç edinen bizler, bugünde aynı sözlerle geçmişe de geleceğe de merhaba diyoruz.

Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağzım.
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Saygılarımla,

Metalurji Yüksek Mühendisi
İsmail DEMİRKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı