1.2311

MALZEMELER > 1.2311

 • 1.2311

  1.2311

   
  Kimyasal Bileşim: 0.35-0.45 % C 0.20-0.40 % Si 1.40-1.60 % Mn
  0.15-0.25 % Mo    
  Malzeme Tanımı: Ön sertleştirilmiş (280-325 HB) plastik kalıp çeliğidir. Yüksek tokluğa ve iyi aşınma direncine sahip. 1.2312'ye göre daha iyi parlayabilen ve daha yüksek aşınma dayanımı gösteren, ısıl işlem gerektirmez. Kolay işlenebilirlik özelliğine sahip olup nitrasyon yapılarak aşınma direncine artış sağlanabilir. Desenlemeye uygun olup parlatılabilirliği 2312 kaliteden daha iyidir. Yüzeyden çekirdeğe inildikçe sertlikte azalma görülür. Krom ve nikel kaplamaya uygundur.
  Uygulama Alanları: Orta ve büyük boyutlu kalınlığı 400 mm'ye kadar plastik enjeksiyon kalıpları, basınlı döküm endüstrisi ve plastik enjeksiyon kalıplarının kasalıar, hamilleri ve bağlantı parçaları, ekstrüzyon preslerinin kovanları, otomotiv ve gıda endüstrisi için plastik kalıpları, yüksek sıvı basıncı altında metalleri şekillendirme kalıpları.
  1.2311 Standartlar DIN 40CrMnMo7

  Isıl İşlem Özellikleri

   
  Fiziksel Özellikler Isıl Genleşme 10 m/(mk)
  Özgül Ağırlığı 20 °C'de 7.85 kg/dm3
  Isıl İletkenlik 20 °C'de 33.0 W/(m.K)
   
  Yumusatma Tavlaması 710-740 °C
  Tavlama Sonrası Sertlik max. 230 HB
  Gerilim Giderme Tavlaması -650 °C
  Sıcak Şekil Verme 1050-850
  Sertleştirme 840-870
  Sertleştirme Oranı Sıcak Banyo - Vakum
  Sertleştirme Sonrası Sertlik 50-54 HRC
   
  Meneviş Sonrası Sertlik
  100 °C 50 HRC
  200 °C 50 HRC
  300 °C 48 HRC
  400 °C 48 aHRC
   
  Temperleme °C 100 200 300 400 500
  HRC 12.8 13 13.8 14 14.2
  1.2311 Standartlar DIN 40CrMnMo7
  5